PC – Aktualizacja #23.1

Aktualizacja ta wprowadza kilka poprawek do aktualizacji #23, naprawiając niektóre błędy, dodając nowy system emotek i nową usługę zmiany pseudonimu.

UWAGA:

Do aktualizacji wprowadzono dodatkowe poprawki, które zostały spisane na samym końcu tego wątku.

________________________

Ogólne

 • W celu przetestowania nowej usługi zmiany pseudonimu, po zalogowaniu się na serwer testowy, gracze otrzymają zmianę nazwy poprzez otwarcie zrzutu gracza.
  • Przedmiot, za pomocą którego będzie można zmienić pseudonim, będzie dostępny tylko na serwerze testowym do 21 listopada, godzina 03:00 CET.

Powtórki

 • Wersja powtórek została zaktualizowana. Powtórki z poprzednich wersji gry nie mogą być już odtwarzane w tej wersji PUBG.

Mecze niestandardowe

 • Czat głosowy jest teraz dostępny w meczach niestandardowych, przed rozpoczęciem rozgrywki.

Interfejs i doświadczenie użytkownika

Patch-23.1-2_PUBG_Forum_EN_1600x900.png.427f603c70f6ba4a6f43456f866083d5.png

 

 • Ulepszono system dostępnych w grze emotek:
  • Dodano zakładkę „EMOTKI” w menu „PERSONALIZACJA”.
  • Można dodać i usunąć emotki, które są dostępne w grze za pomocą menu emotek.
  • Animacja wybranej emotki przedstawiona jest na postaci po prawej stronie ekranu.
  • Można wybrać aż do 12 emotek.
 • Ulepszono widoczność założonych przedmiotów w zakładce „WYGLĄD”:
  • Dla lepszej widoczności, po wybraniu poszczególnego przedmiotu w zakładce „WYGLĄD”, inne założone przedmioty będą ukryte.
 • Dodano bieżący stan regionu w grze pod wskaźnikiem PŻ.

Skórki i przedmioty

 • W sklepie dodano przedmiot, który pozwala zmienić pseudonim. Jego standardowa cena to 9,99 $:
  • Przedmiot ten będzie w przecenie od 21 listopada do 5 grudnia, i jego cena będzie wynosić 4,99 $ (50% zniżki).
  • Zakończyła się przecena przedmiotu, który pozwala zmienić pseudonim. Cena usługi wynosi teraz 9,99 $.
 • Zestaw PKL 2018 (trzy ekskluzywne przedmioty) jest już dostępny.
 • Można kupić różne emotki w sklepie za pomocą BP:
  • Dodano trzy dostępne emotki: „NIEWIDZIALNA GITARA”, „WYCIĄGNIJ!”, „TRAFIONY”.
 • Dodano skrzynię Ryan the Lion.
 • Dodano skórki świąteczne.

Wydajność

 • Ulepszono renderowanie postaci 3D, w celu szybszego ładowania skórek i założonych przedmiotów.

Poprawki błędów

 • Naprawiono błąd, który sprawiał, że naciśnięcie klawisza (Esc) podczas wychylenia pozostawiało postać w tej pozycji.
 • Naprawiono błąd, polegający na tym, że czekanie w poszczególnych miejscach przed rozpoczęciem gry sprawiało, że postać trafiała pod ziemię.
 • Naprawiono błąd, który sprawiał, że zmiana skórki założonej na hełm kiedy w lobby nie była brana pod uwagę przy wejściu do rozgrywki.
 • Naprawiono błąd, polegający na tym, ze w niektórych miejscach na Erangel, gracze nie mogli podnieść broni do walki wręcz.
 • Naprawiono błąd, w związku z którym, trafienie granatem skutkowało nieprawidłowymi obrażeniami.
 • Naprawiono błąd, który sprawiał, ze kąt kamery przesuwał sie w środek postaci, podczas przechodzenia przez drut kolczasty.
 • Naprawiono błąd, w związku z którym, przełączanie drużyn poprzez klawisze (Page Up) i (Page Down) w trybie widza, wynikało wyświetleniem niepoprawnej listy graczy.
 • Naprawiono błąd powodujący, że w niektórych sytuacjach kamera przechodzi przez drzwi.
 • Naprawiono błąd polegający na tym, że trzymając lewy przycisk myszy klakson był ciągle włączony, nawet po opuszczeniu pojazdu.
 • Naprawiono błąd polegający na tym, że w określonych sytuacjach postać wydawała się wielokrotnie przełączać między pozycją stojącą a czołganiem.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał graczom całkowite usunięcie skórki Patelni Ostatecznej w grze.
 • Naprawiono błąd polegający na tym, że w pewnych sytuacjach animacje otwierania i zamykania drzwi nie były odtwarzane, gdy inny gracz był przy drzwiach.
 • Naprawiono błąd, który sprawiał, że zielona krew była lepiej widoczna niż czerwona krew.
 • Naprawiono błąd związany z ponownym połączeniem się do gry. Jeśli postać była wewnątrz pojazdu podczas rozłączenia, powrót do gry wyrzucał postać na zewnątrz a tym samym pozostawiał model postaci wewnątrz pojazdu.
 • Naprawiono błąd polegający na tym, że zrzuty czasami spadały poza obszar gry.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że zrzuty spadały z samolotu na poprzek lub odwrócone do góry nogami.
 • Naprawiono błąd polegający na tym, że ekran lobby w niektórych rozdzielczościach wyświetlał czarne paski.
 • Naprawiono błąd, który powodował ze wskaźnik regionu serwera pod wskaźnikiem PŻ wyświetlał „Nieznany” region.

Poprawki

 • Te poprawki zostały wprowadzone bezpośrednio do serwera live:
  • Naprawiono błąd polegający na tym, że wyświetlony czat głosowy nie był tym aktywnym.
  • Naprawiono błąd polegający na tym, że model postaci pokazywany był w przeciwnej płci na ekranie sklepu.
  • Naprawiono błąd powodujący awarię gry, podczas podnoszenia tego samego przedmiotu przez innych graczy w pobliżu.
  • Naprawiono błąd polegający na tym, że zgłoszenie gracza podczas oglądania powtórki sprawiało pojawienie się komunikatu „Nie możesz zgłosić samego siebie”.
  • Naprawiono błąd w meczach niestandardowych, polegający na tym, że czat głosowy nie działał w samolocie po ustawieniu opcji kanału głosowego na „Wszystkie”.

________________________

20 listopada 2018

Do aktualizacji wprowadzono kolejne zmiany:

Powtórki

 • Wersja powtórek została zaktualizowana. Powtórki z poprzednich wersji gry nie mogą być już odtwarzane w tej wersji PUBG.

Mecze niestandardowe

 • Czat głosowy jest teraz dostępny w meczach niestandardowych, przed rozpoczęciem rozgrywki.

Skórki i przedmioty

 • W sklepie dodano przedmiot, który pozwala zmienić pseudonim. Jego standardowa cena to 9,99 $:
  • Przedmiot ten będzie w przecenie od 21 listopada do 5 grudnia, i jego cena będzie wynosić 4,99 $ (50% zniżki).
 • Zestaw PKL 2018 (trzy ekskluzywne przedmioty) jest już dostępny.

Wydajność

 • Ulepszono renderowanie postaci 3D, w celu szybszego ładowania skórek i założonych przedmiotów.

Poprawki błędów

 • Naprawiono błąd, który sprawiał, ze kąt kamery przesuwał sie w środek postaci, podczas przechodzenia przez drut kolczasty.
 • Naprawiono błąd, w związku z którym, przełączanie drużyn poprzez klawisze (Page Up) i (Page Down) w trybie widza, wynikało wyświetleniem niepoprawnej listy graczy.

 

________________________

27 listopada 2018

Do aktualizacji wprowadzono kolejne zmiany:

Interfejs i doświadczenie użytkownika

 • Dodano bieżący stan regionu w grze pod wskaźnikiem PŻ.

Skórki i przedmioty

 • Dodano skrzynię Ryan the Lion.

Poprawki

 • Naprawiono błąd polegający na tym, że zgłoszenie gracza podczas oglądania powtórki sprawiało pojawienie się komunikatu „Nie możesz zgłosić samego siebie”.
 • Naprawiono błąd w meczach niestandardowych, polegający na tym, że czat głosowy nie działał w samolocie po ustawieniu opcji kanału głosowego na „Wszystkie”.

________________________

28 listopada 2018

Do aktualizacji wprowadzono kolejne zmiany:

Poprawki błędów

 • Naprawiono błąd powodujący, że w niektórych sytuacjach kamera przechodzi przez drzwi.
 • Naprawiono błąd polegający na tym, że trzymając lewy przycisk myszy klakson był ciągle włączony, nawet po opuszczeniu pojazdu.
 • Naprawiono błąd polegający na tym, że w określonych sytuacjach postać wydawała się wielokrotnie przełączać między pozycją stojącą a czołganiem.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał graczom całkowite usunięcie skórki Patelni Ostatecznej w grze.
 • Naprawiono błąd polegający na tym, że w pewnych sytuacjach animacje otwierania i zamykania drzwi nie były odtwarzane, gdy inny gracz był przy drzwiach.
 • Naprawiono błąd, który sprawiał, że zielona krew była lepiej widoczna niż czerwona krew.
 • Naprawiono błąd związany z ponownym połączeniem się do gry. Jeśli postać była wewnątrz pojazdu podczas rozłączenia, powrót do gry wyrzucał postać na zewnątrz a tym samym pozostawiał model postaci wewnątrz pojazdu.
 • Naprawiono błąd polegający na tym, że zrzuty czasami spadały poza obszar gry.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że zrzuty spadały z samolotu na poprzek lub odwrócone do góry nogami.
 • Naprawiono błąd polegający na tym, że ekran lobby w niektórych rozdzielczościach wyświetlał czarne paski.

________________________

4 grudnia 2018

Do aktualizacji wprowadzono kolejne zmiany:

Skórki i przedmioty

 • Zakończyła się przecena przedmiotu, który pozwala zmienić pseudonim. Cena usługi wynosi teraz 9,99 $.
 • Dodano skórki świąteczne.

Poprawki błędów

 • Naprawiono błąd, który powodował ze wskaźnik regionu serwera pod wskaźnikiem PŻ wyświetlał „Nieznany” region.

 

Dziękujemy i życzymy wam przyjemnej gry!
Ekipa PUBG

Dyskusja o artykule
Udostępnij ten artykuł