Przewodnik do edytora powtórek

Witajcie!

Przedstawiamy wam nowy element gry: edytor powtórek. Jest to funkcja umożliwiająca kreatywne sterowanie pracą kamery w powtórce według swoich upodobań. Można też przy jej użyciu tworzyć własne filmy z pola bitwy. Edytor powtórek zawiera trzy funkcje: ustawienia klatek kluczowych, dodawanie efektów, i eksportowanie klipów; niedawno użyliśmy ich w zwiastunie mapy Vikendi.

 

W tym artykule pokażemy, jak korzystać z nowych funkcji edytora, a także niektóre z klawiszy szybkiego dostępu, które ułatwiają jego działanie.

Aby uruchomić edytor powtórek, trzeba odtworzyć plik powtórki, kliknąć ikonkę „Edytuj” w prawym dolnym rogu ekranu i wejść w tryb edytora.

Klatki kluczowe

Interfejs edytora powtórek

Obecna pozycja kamery jest zapisywana w momencie tworzenia klatki kluczowej. Kiedy włączycie odtwarzanie, kamera zacznie poruszać się pomiędzy zapisanymi klatkami kluczowymi, tworząc pracę kamery.

W miejscach klatek kluczowych na osi czasu tworzone są znaczniki i miniaturki, żeby ułatwić użytkownikowi wyszukiwanie klatek kluczowych.

W kolejności od lewej: dodaj klatkę kluczową, usuń klatkę kluczową, ścieżka kamery wł./wył.

Ścieżka ruchu kamery między klatkami kluczowymi jest wyświetlana, kiedy włączy się opcję ścieżki kamery po stworzeniu klatek kluczowych.

Zmiany kształtu ścieżki kamery w zależności od ustawienia ruchu kamery

We właściwościach klatki kluczowej dostępne są takie opcje jak pomijanie, ustawienie celowania w gracza i dodawanie ruchu kamery po liniach prostych lub krzywych, umożliwiające szczegółową regulację ruchów kamery:

 • Pomiń: ustaw część klatek kluczowych do pominięcia z odtwarzania wideo.
 • Kamera (swobodna/gracz/podążająca): ustawiona ścieżka kamery pomiędzy klatkami kluczowymi jest ignorowana, jeśli wybrano kamerę gracza lub kamerę podążającą.
 • Pole widzenia(5~170): ustawienia pola widzenia kamery.
 • Celuj w gracza: wybór gracza, którego pokazuje kamera. Jeśli to ustawienie nie jest włączone, kamera będzie się poruszać bez celu.
 • Ruch kamery (linie proste/zakrzywione): wybór pracy kamery po liniach prostych lub po krzywych.
 • Kierunek kamery (miksowanie/stały/orientuj do ścieżki): kierunek, w który zwrócona jest kamera:
  • Miksowanie: zwraca się w stronę, w którą skierowana była kamera w momencie dodawania klatki kluczowej.
  • Stały: utrzymuje kierunek ustawiony w momencie dodawania klatki kluczowej.
  • Orientuj do ścieżki: kamera zwraca się w stronę swojej ścieżki.
 • Prędkość powtórki (0,25x~2x): ta wartość jest odzwierciedlana we właściwościach klatki kluczowej za każdym razem, gdy użytkownik dokona zmiany i ją zatwierdzi.

Efekty

Funkcja „Efekt” służy do retuszu materiału z kamery powtórki.

Funkcję efekt można znaleźć na dole ustawień klatki kluczowej. Kliknięcie ikonki ze strzałką powoduje otwarcie listy szczegółowych ustawień

 • Głębia ostrości (gaussowska/bokeh): imituje głębię ostrości kamery.
 • Stopniowanie kolorów (rozjaśniacz/ciepło/zima/jesień/ponure/horror/zachód słońca/blask księżyca): ustawia kolorystykę ekranu.
 • Bloom (1~100): dodaje do źródeł światła efekt poświaty, przez co słońce i inne silne źródła światła wyglądają dramatyczniej.
 • Vignette (1~10): przyciemnia obrzeża wokół wybranego miejsca na środku ekranu.

Funkcja ta zawiera wiele ustawień często spotykanych w programach do montażu wideo. Nawet osoby, które nie zetknęły się wcześniej z powyższymi efektami, mogą bez trudności dodać je za pośrednictwem interfejsu użytkownika. Ustawienia efektów są zapisywane w klatce kluczowej, na którą je nałożono, po naciśnięciu przycisku „Zastosuj”, podobnie jak inne ustawienia klatki kluczowej, i aktywują się w chwili odtworzenia klatki kluczowej:


Brak efektu


Wszystkie efekty: głębia ostrości, stopniowanie kolorów, bloom, vignette

Eksportowanie klipów

Funkcja eksportu wydobywa obrazy bezpośrednio z gry w zależności od początku i końca wygenerowanej klatki kluczowej.

Ma tę zaletę, że wydobywa obrazy o stabilnej szybkości klatek i jakości bez względu na parametry komputera użytkownika, ale eksportowanie może trwać dłużej w zależności od możliwości komputera, jeśli użytkownik wybierze lepszą jakość i większą liczbę klatek na sekundę.

 • Rozdzielczości (ustawienie w grze/HD/FHD/4K): im wyższa rozdzielczość, tym dłuższy czas eksportu i tym większe rozmiary pliku.
 • Klatki na sekundę (18/24/30/60/120/150): zwykle używa się 18–30 klatek. Im mniej klatek na sekundę, tym szybszy eksport i tym mniejszy plik.
 • Jakość (niska/średnia/wysoka).
 • Długość wideo.
 • Nazwa pliku.

Skróty klawiszowe

W edytorze powtórek dostępne są następujące skróty klawiszowe ułatwiające montaż:

ReplayEditor-12_PUBG_Forum_PL_445x402.png.b5e275302b7c20c76cc6ca6e3f07b74c.png

Jeśli znacie się na montażu wideo, możecie importować uzyskane nagranie w innych programach do montażu i tworzyć znakomite filmiki. Miłego edytowania!

Dziękujemy za uwagę!
Il team di PUBG

Dyskusja o artykule
Udostępnij ten artykuł