PC – Nowe informacje od deweloperów: poprawki w dobieraniu graczy

Na podstawie opinii użytkowników i naszej analizy obecnej sytuacji, wprowadziliśmy kilka poprawek do systemu dobierania graczy.

Witajcie!

Otrzymaliśmy wiele zgłoszeń dotyczących długiego czasu dobierania do gry. Dodatkowo, gracze zgłosili, że funkcja szybkiego dołączenia dobiera ich wielokrotnie tylko do jednej lub dwóch map.

Potraktowaliśmy te problemy bardzo poważnie, analizując obecny system dobierania graczy i przeprowadzając przegląd w celu zidentyfikowania aspektów dobierania, które można ulepszyć.

Na podstawie opinii graczy i wspomnianej powyżej analizy, wprowadziliśmy kilka wstępnych poprawek na serwery live, które pozwolą rozwiązać powyższe problemy i ograniczyć czas dobierania.

Ogólne dobieranie graczy

  • Poprawiono czas dobierania podczas wybierania poszczególnych map.
  • Ograniczono problemy związane z nieskończonym czasem dobierania graczy na niektórych mapach.

Szybkie dołączanie

  • Funkcja została ulepszona tak, aby przy użyciu szybkiego dołączania, gracze byli dobierani do wszystkich dostępnych map:
    • Gracze będą teraz doświadczać większej różnorodności map przy dobieraniu.
    • Wcześniej, funkcja szybkiego dołączania sprzyjała dopasowaniu graczy do najczęściej wybieranych map.

Należy pamiętać, że ze względu na powyższe zmiany, dobieranie do gry za pomocą funkcji szybkiego dołączania może nieznacznie wzrosnąć.

Ponieważ systemy dobierania są bardzo skomplikowane, mogą pojawić się nieoczekiwane problemy. Będziemy starać się, aby wszelkie problemy zostały rozwiązane tak szybko, jak to możliwe, a także aby wprowadzić ulepszenia w celu zapewnienia jak największej przyjemności z rozgrywki.

Uwaga: zwracamy uwagę, że jest to tylko tymczasowe rozwiązanie w naszych wysiłkach zmierzających do poprawy systemu dobierania. Wasza opinia jest kluczowa, aby pomóc nam udoskonalić PUBG.

Dziękujemy,
Zespół PUBG

Dyskusja o artykule
Udostępnij ten artykuł