นโยบายความเป็นส่วนตัว

วันที่มีผลบังคับ: 2 ธันวาคม 2020

 

 1. บทนำ
 2. พวกเราคือใคร
 3. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม
 4. คุกกี้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
 5. เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร
 6. การแชร์ข้อมูลของคุณ
 7. การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ
 8. การเก็บรักษาและการลบข้อมูลส่วนบุคคล
 9. นโยบายของเราเกี่ยวกับเด็ก
 10. ลิงก์และการบริการของบุคคลภายนอก
 11. ความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ
 12. ข้อตกลงอื่นๆ ที่ใช้บังคับกับการใช้ไซต์ของคุณ
 13. สิทธิในความเป็นส่วนตัวของคุณ
 14. การแก้ไขเพิ่มเติม
 15. ติดต่อเรา

 

 1. บทนำ

KRAFTON, inc และ/หรือบริษัทในเครือ (“KRAFTON ” หรือ “เรา”) เก็บรักษาและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับคุณ (“คุณ” หรือ “ผู้เล่น”) เราปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับทั้งหมดที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและพยายามที่จะคุ้มครองสิทธิต่างๆ ของผู้เล่นรายบุคคลโดยการรับเอานโยบายความเป็นส่วนตัวที่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายว่าเราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณระหว่างและหลังจากมีความเกี่ยวข้องกันระหว่างคุณกับเราอย่างไร

 

 1. พวกเราคือใคร

เราให้บริการเกม (“เกม”) และบริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ไซต์ทางการ (“ไซต์”) บริการลูกค้าและบริการกระดานสนทนา (เรียกรวมกันว่า “บริการ”)

 

 1. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

เราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณและบริการต่างๆ ที่คุณใช้ ข้อมูลอาจถูกร้องขอเพื่อที่จะเข้าทำสัญญากับคุณ หรือเพื่อที่จะปฏิบัติตามสัญญาที่ทำกับคุณ (อาทิ เพื่อให้บริการตามคำร้องขอของคุณ) และการที่ไม่สามารถให้ข้อมูลใดๆ อาจส่งผลเป็นการที่เราไม่สามารถให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ตามที่ร้องขอได้ ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมแบ่งเป็นสามประเภทแตกต่างกัน 1) รวบรวมข้อมูลโดยตรงจากคุณ 2) รวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ และ 3) ข้อมูลที่ถูกรวบรวมโดยบุคคลภายนอก

 

1) รวบรวมข้อมูลโดยตรงจากคุณ

คุณอาจให้ข้อมูลต่อไปนี้กับเราเมื่อเล่นเกมต่างๆ และ/หรือ บริการต่างๆ ของเรา เนื่องจากเราเสนอเกมและบริการต่างๆ ที่หลากหลาย ข้อมูลที่คุณให้แก่เราจึงอาจแตกต่างกันในบางกรณี ยกตัวอย่างได้แก่

– ที่อยู่อีเมล รหัสผ่าน วันเดือนปีเกิด เพื่อสร้างและใช้บัญชีโกลบอลของ PUBG

– ที่อยู่อีเมล รหัสผ่าน วันเดือนปีเกิด ชื่อที่แสดง เพื่อใช้บริการกระดานสนทนา

– ที่อยู่อีเมล, Stadia Name, ภูมิภาค  เพื่อใช้บริการลูกค้า

– ที่อยู่อีเมล, ชื่อ, วันเดือนปีเกิด, ประเทศที่อยู่, Stadia Name, ชื่อบัญชี, เพศ เพื่อใช้สำหรับการเข้าร่วมในกิจกรรม การตอบแบบสอบถาม การแข่งขัน และกิจกรรมอื่นๆ ที่เราจัดขึ้น

 

2) รวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ

เราเก็บข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเล่นเกมต่างๆ และ/หรือบริการต่างๆ ของเรา ประเภทของข้อมูลที่เรารวบรวมโดยอัตโนมัติอาจมีความหลากหลาย แต่โดยทั่วไปแล้วประกอบด้วย

– เลขที่อยู่ไอพี

– MAC address

– ประเภทเบราว์เซอร์ หรือระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

– ชื่อโดเมนผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ

– พฤติกรรมการเข้าดูเว็บของคุณขณะที่ใช้บริการของเรา

– สถิติผู้เล่น (เช่น จำนวนเกมที่เล่น อัตราการฆ่าต่อการตาย อัตราการยิงศีรษะ เวลาเล่นเกม ฯลฯ)

– ข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ และระบบปฏิบัติการของคุณ

 

3) ข้อมูลที่ถูกรวบรวมโดยบุคคลภายนอก

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างจากโปรไฟล์/บัญชีของคุณบนแพลตฟอร์มบุคคลภายนอกตามที่ได้รับอนุญาตในเงื่อนไขของแพลตฟอร์มบุคคลภายนอกและการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณในนั้น ยกตัวอย่างได้แก่

– Stadia Name

 

 1. คุกกี้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประชากร สร้างประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวของคุณบนไซต์ และติดตามโฆษณาและกิจกรรมอื่นๆ คุกกี้เป็นไฟล์เล็กๆ ที่ดาวน์โหลดมายังคอมพิวเตอร์ของคุณ (ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณสามารถรับคุกกี้ได้) เพื่อติดตามการเคลื่อนไหวภายในเว็บไซต์และสร้างประสบการณ์ของคุณภายในไซต์

 

เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่จะอนุญาตให้คุณลบคุกกี้จากฮาร์ดดิสก์บนคอมพิวเตอร์ได้ บล็อกการยอมรับคุกกี้ หรือรับการแจ้งเตือนก่อนจัดเก็บคุกกี้ คุณควรปฏิบัติตามคำแนะนำในเบราว์เซอร์หรือหน้าจอ “ช่วยเหลือ” เพื่อให้ทราบถึงวิธีจัดการกับคุกกี้ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากคุณบล็อกคุกกี้ บางส่วนของไซต์อาจไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

 

เราไม่ควบคุมคุกกี้ในโฆษณาของบุคคลภายนอก และคุณได้รับการสนับสนุนให้ตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้โฆษณา และ/หรือบริการโฆษณา เพื่อให้ทราบถึงการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ของบริการเหล่านี้ โฆษณาที่ปรากฏอยู่บนไซต์อาจถูกส่งถึงคุณโดยบริษัทโฆษณาที่เป็นบุคคลภายนอก บริษัทเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมของคุณในเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อลงโฆษณาบนไซต์และไซต์อื่นๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่คุณอาจมีความสนใจ

 

เราจะยังเก็บรักษาไฟล์บันทึกซึ่งมีเลขที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (“เลขที่อยู่ไอพี”) อีกด้วย เลขที่อยู่ไอพี คือตัวเลขที่อยู่ที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตกำหนดให้แก่คอมพิวเตอร์ของคุณ เราใช้ไฟล์บันทึกเพื่อติดตามการสื่อสารบนไซต์ เพื่อรายงานข้อมูลให้แก่ผู้โฆษณาของเรา และเพื่อแก้ไขปัญหาทางเทคนิค ในกรณีที่ผู้เล่นนำไซต์ไปใช้ในทางที่ผิด เราอาจบล็อกเลขที่อยู่ไอพีบางรายการไปได้ เลขที่อยู่ไอพีอาจใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณเป็นการเฉพาะตัว เพื่อที่จะบังคับใช้เงื่อนไขการให้บริการ และข้อตกลงผู้ใช้อื่นใดที่ใช้บังคับได้

 

Google® Analytics

เพื่อความเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น KRAFTON อาจใช้ฟังก์ชั่นโฆษณาของ Google® Analytics ต่อไปนี้ แล้วรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ Google® มอบให้ ซึ่งคุณอาจเพิกถอนความยินยอมของตนได้โดยการปิดฟังก์ชันดังกล่าวในการตั้งค่าของ Google®: การทำการตลาดใหม่โดยใช้ Google® Analytics, รายงานการเห็นโฆษณาในเครือข่ายดิสเพลย์ของ Google®, รายงานข้อมูลประชากรและความสนใจของ Google® Analytics และการบริการเบ็ดเสร็จที่อนุญาตให้มีการรวบรวมข้อมูลผ่านทาง Google® Analytics โดยการใช้คุกกี้โฆษณาและ ID ที่ไม่เป็นที่เปิดเผย ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google สามารถดูได้ที่ https://www.google.com/policies/privacy

 

Sizmek

Sizmek จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่เป็นที่เปิดเผยจากผู้เล่นที่เข้าชมเว็บไซต์ (https://www.pubg.com) เทคโนโลยีที่นำมาใช้ได้อนุญาตให้ Sizmek เก็บรวบรวมข้อมูลนี้อย่างไม่เปิดเผยโดยสิ้นเชิง และอนุญาตให้เราเสนอโฆษณาที่ตรงตามความสนใจได้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Sizmek สามารถดูได้ที่ https://www.sizmek.com/privacy-policy/

 

 1. เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร

เราใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย ที่สำคัญคือเพื่อให้บริการแก่ผู้เล่น และเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพของการให้บริการ ประกอบด้วย

– แก้ไขปัญหาทางเทคนิคและพัฒนาคุณภาพของบริการ

– การระบุตัวตนผู้เล่นเป็นรายบุคคลเพื่อให้บริการเกม

– ให้ความคุ้มครองทางเทคนิคต่อการใช้โปรแกรมโดยไม่ได้รับอนุญาต

– ป้องกันการเล่นเกมอย่างไม่เหมาะสมที่อาจสร้างความเสียหายให้แก่ผู้เล่นคนอื่น

– ให้การสนับสนุนแก่ลูกค้าโดยการเก็บรวบรวมและตอบคำถาม

– ให้บริการกระดานสนทนาบนเว็บไซต์

– ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและการตอบแบบสอบถาม และให้โอกาสในการเข้าร่วมเพื่อที่จะทำการโฆษณาและเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการส่งเสริมการขายอื่นๆ

– ติดตามรูปแบบการใช้งานและวิเคราะห์แนวโน้มของผู้เล่น คำนวณสถิติในการใช้บริการ

– ค้นหาสถิติผู้เล่น และจัดทำตารางอันดับ

 

ในกรณีส่วนใหญ่ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะเกิดขึ้นได้บนหลักการดังต่อไปนี้

– การประมวลผลมีความจำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญากับคุณหรือการดำเนินการตามขั้นตอนในการเข้าทำสัญญาตามคำร้องขอของคุณ ในเวลาส่วนใหญ่ เหตุผลที่เราประมวลผลข้อมูลของคุณคือเพื่อที่จะดำเนินการตามสัญญาที่คุณมีอยู่กับเรา ยกตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเริ่มใช้บริการของเรา เราก็จะใช้ข้อมูลของคุณเพื่อเก็บรักษาบัญชีกับโปรไฟล์เอาไว้ และเพื่อให้บริการและการสนับสนุนลูกค้าแก่คุณ

– การประมวลผลเป็นผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา ซึ่งไม่ลบล้างผลประโยชน์และสิทธิขั้นพื้นฐานของคุณ เราอาจใช้ข้อมูลของคุณที่เรามีผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินการดังกล่าวได้ หนึ่งในบรรดาผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราคือการใช้ข้อมูลผู้ใช้หรือผู้เข้าชมเว็บไซต์เพื่อดำเนินการและพัฒนาบริการและกิจกรรมทางธุรกิจของเรา เรายังอาจวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เล่นในบริการของเราเพื่อพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง เราแนะนำข้อเสนอที่คิดว่าคุณอาจสนใจ และเราประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการ การตรวจจับการฉ้อโกง และวัตถุประสงค์ทางกฎหมายอื่นๆ

– การประมวลผลข้อมูลมีความจำเป็นต่อเราในการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย ตัวอย่างเช่น เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ว่าด้วยการบัญชีที่ใช้บังคับซึ่งจำเป็นต้องมีการเก็บบันทึกเกี่ยวกับบัญชี และเพื่อเปิดเผยข้อมูลตามข้อบังคับในการบังคับใช้กฎหมาย

– คุณได้ให้ความยินยอมในการดำเนินการต่อไปนี้ เราอาจขอความยินยอมของคุณเป็นครั้งคราวเพื่อใช้ข้อมูลของคุณเพื่อเหตุผลเฉพาะบางอย่าง คุณอาจเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินการที่อยู่บนฐานของความยินยอมก่อนที่จะถูกเพิกถอน โดยการติดต่อเราที่ที่อยู่ที่ให้ไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 

 1. การแชร์ข้อมูลของคุณ

เราให้อนุญาตแก่บุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของเรา ในการให้การสนับสนุนลูกค้าและการจัดการชุมชน ตัวอย่างของบุคคลภายนอกเหล่านี้ประกอบด้วย

– หุ้นส่วนทางธุรกิจของเรา (ตัวอย่างเช่น เพื่อที่หุ้นส่วนจะได้ให้ส่วนลดหรือข้อเสนอที่คุณอาจสนใจ)

– ผู้ให้บริการลูกค้า เพื่อให้บริการสนับสนุนลูกค้า

– ผู้ให้บริการประมวลผลแบบคลาวด์ เพื่อให้บริการที่ัจัดเก็บข้อมูลระบบคลาวด์

– ผู้ให้บริการชำระเงิน เพื่อช่วยในการชำระเงินสำหรับธุรกรรมหรือการให้บริการถอนเงินสำหรับผู้ขาย

– แพลตฟอร์มการตลาดและผู้ให้บริการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เล่น เพื่อที่จะปรับการบริการให้มีความเหมาะสม

– ผู้ให้บริการแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อที่จะพัฒนาบริการเกม

 

 1. การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

เราดำเนินการทั่วโลก และถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังประเทศและภูมิภาคอื่นๆ นอกเหนือจากที่คุณอยู่ หากเราถ่ายโอน จัดเก็บ หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เราจะจะใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมในการป้องกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล

นอกจากนี้ เมื่อข้อมูลถูกถ่ายโอนจากสหภาพยุโรป เรายังมีมาตรการที่ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณจะได้รับความคุ้มครองในระดับเดียวกับข้อมูลที่ยังคงอยู่ในสหภาพยุโรป ซึ่งรวมถึงการเข้าทำข้อตกลงถ่ายโอนข้อมูลที่ใช้ข้อสัญญามาตรฐานที่ได้รับการเห็นชอบจากสหภาพยุโรป ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งของคุณ หรือโดยเป็นไปตามรายการที่ได้รับการรับรอง เช่น กรอบข้อตกลงการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา คุณมีสิทธิได้รับรายละเอียดของกลไกที่ใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปภายนอกสหภาพยุโรป โดยติดต่อที่ [email protected]

 

 1. การเก็บรักษาและการลบข้อมูลส่วนบุคคล

โดยหลักการ เราจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกโดยไม่ชักช้าหลังจากได้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้เป็นฉบับพิมพ์จะถูกย่อยหรือถูกเผาทำลาย และข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้เป็นสำเนาชั่วคราวจะถูกนำออกโดยใช้มาตรการทางเทคนิคด้วยวิธีการที่ไม่สามารถนำมาผลิตซ้ำได้อีก อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปถึงแม้คุณจะปิดบัญชีที่มีกับเราไปแล้ว หรือเราได้ยุติการให้บริการแก่คุณ หากการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลมีความจำเป็นโดยสมควรแก่เหตุเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายของเรา เป็นไปตามข้อกำหนดที่มีสภาพบังคับ ระงับข้อพิพาท ป้องกันการฉ้อโกง หลอกลวงหรือใช้ในทางที่ผิด หรือบังคับใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือข้อตกลงอื่นใดที่เราอาจมีกับผู้เล่น

 

 1. นโยบายของเราเกี่ยวกับเด็ก

เราไม่เก็บรวบรวม ใช้ หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ โดยรับรู้ว่าเกี่ยวกับเด็ก (โดยทั่วไปพิจารณาว่าคือผู้อายุต่ำกว่า 13 ปี ในประเทศสหรัฐอเมริกา ต่ำกว่า 16 ปีในยุโรป หรือขึ้นกับประเทศที่คุณอยู่อาศัย) โดยปราศจากความยินยอมจากผู้ปกครองที่สามารถตรวจสอบได้หรือตามที่กฎหมายอนุญาต ฟีเจอร์บางอย่างในเกมและบริการของเรามีการจำกัดอายุเพื่อให้เด็กใช้งานไม่ได้ หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และเชื่อว่าบุตรหลานของตนได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา คุณสามารถติดต่อและร้องขอให้เราลบข้อมูลของบุตรหลานคุณออกจากระบบของเราได้

 

 1. ลิงก์และการบริการของบุคคลภายนอก

หากคุณคลิกที่ลิงก์ไปยังเว็บไซต์บุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโฆษณา คุณจะออกจากไซต์และไปยังไซต์ที่เลือก เนื่องจากเราไม่สามารถควบคุมกิจกรรมของบุคคลภายนอกได้ เราจึงไม่มีความรับผิดชอบต่อการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลภายนอกดังกล่าวแต่ประการใด และเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าบุคคลดังกล่าวจะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยเช่นเดียวกับเรา เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการอื่นใดที่คุณร้องขอบริการ หากเข้าชมเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่ลิงก์กับไซต์ คุณควรศึกษาข้อมูลนโยบายความเป็นส่วนตัวของไซต์ดังกล่าวก่อนให้ข้อมูลส่วนตัว

 

 1. ความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ

เราปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปเพื่อคุ้มครองข้อมูลที่นำส่งมาให้เรา ทั้งระหว่างการส่งและหลังจากเราได้รับข้อมูล เมื่อเราเข้าถึงข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน (เช่น หมายเลขบัตรเครดิต) บนไซต์ เราจะเข้ารหัสข้อมูลดังกล่าวโดยใช้เทคโนโลยี Secure Socket Layer (SSL) อย่างไรก็ตาม ไม่มีการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์วิธีใดที่มีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น ถึงแม้เราจะพยายามใช้วิธีการอันเป็นที่ยอมรับในทางพาณิชย์เพื่อคุ้มครองข้อมูลของคุณ แต่เราก็ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์

 

 1. ข้อตกลงอื่นๆ ที่ใช้บังคับกับการใช้ไซต์ของคุณ

นอกจากนโยบายความเป็นส่วนตัว สิทธิและหน้าที่ของคุณเกี่ยวกับการใช้งานไซต์เป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการของเรา ข้อตกลงผู้ใช้ใดๆ ข้อตกลงเพิ่มเติมอื่นใด ตลอดจนนโยบาย แนวทาง และข้อกำหนดที่ใช้บังคับ เมื่อคุณลงทะเบียนเข้าใช้ไซต์ กรุณาทบทวนข้อตกลงข้างต้นแต่ละข้ออย่างถี่ถ้วน เนื่องจากคุณต้องให้การตกลงยอมรับที่จะผูกพันตามข้อตกลงแต่ละข้อก่อนที่จะได้ใช้บริการ

 

 1. สิทธิในความเป็นส่วนตัวของคุณ

ตามข้อจำกัดในกฎหมายที่ใช้บังคับ คุณมีสิทธิในการคัดค้านหรือร้องขอข้อจำกัดในการดำเนินการต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและในการร้องขอการเข้าถึงไปยัง การแก้ไขให้ถูกต้อง การลบออก และการเคลื่อนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเอง หากต้องการร้องขอเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ของคุณหรือหากว่าคุณมีคำถามอื่นใด กรุณาติดต่อเราโดยส่งอีเมลไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วน “ติดต่อเรา” เราตอบสนองต่อคำร้องขอทั้งหมดที่เราได้รับจากผู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการคุ้มครองข้อมูลของพวกเขาตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับ ในบางประเทศ รวมทั้งในสหภาพยุโรป คุณมีสิทธิที่จะยื่นข้อร้องเรียนกับหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลที่เหมาะสมตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับ หน่วยงานคุ้มครองข้อมูลที่คุณสามารถยื่นข้อร้องเรียนเป็นการเฉพาะอาจเป็นหน่วยงานในที่อยู่ตามปกติของคุณ ในสถานที่ทำงาน หรือในที่ตั้งของเราก็ได้

 

หากคุณเป็นผู้อาศัยในแคลิฟอร์เนีย คุณอาจมีสิทธิเพิ่มเติมดังนี้

ผู้อาศัยในแคลิฟอร์เนียมีสิทธิที่จะได้รับ 1) ข้อมูลระบุบริษัทที่เป็นบุคคลภายนอกบริษัทใดก็ตามที่เราอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อาศัยไว้ (ภายในปีปฏิทินก่อนหน้า) เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรงของบริษัท และ 2) คำอธิบายเกี่ยวกับประเภทต่างๆ ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเปิดเผย หากคุณเป็นผู้อาศัยในแคลิฟอร์เนียและต้องการรับข้อมูลดังกล่าว โปรดส่งอีเมลร้องขอไปที่ [email protected]

– ผู้อาศัยในแคลิฟอร์เนียที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี มีสิทธิที่จะร้องขอให้นำเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่ตนได้โพสต์บนไซต์ของเราออก เช่น กระดานสนทนาหรือกระดานข้อความ หากต้องการร้องขอ โปรดส่งอีเมลไปที่ [email protected] โปรดทราบว่าการนำข้อมูลหรือเนื้อหาของคุณออกนั้นอาจไม่สมบูรณ์หรือครบถ้วน และส่วนที่หลงเหลืออยู่ของข้อมูลหรือเนื้อหาที่ถูกนำออกดังกล่าวนั้นอาจยังคงอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของเราได้ นอกจากนี้ เราไม่มีภาระหน้าที่ในการลบเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่โพสต์ไว้และถูกคัดลอกหรือโพสต์ซ้ำโดยบุคคลภายนอก ที่ถูกให้มาโดยไม่ระบุชื่อ หรือที่เราต้องจัดเก็บไว้ตามกฎหมาย

 

 1. การแก้ไขเพิ่มเติม

เราอาจแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดก็ตามของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเมื่อ โดยการโพสต์หรือแสดงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขเพิ่มเติมบนไซต์ของเราตามดุลพินิจ เราจะมีการแจ้งเตือนบนไซต์ของเรา หรือโดยวิธีการที่เหมาะสมอื่นๆ ให้คุณได้รับทราบ หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีความสำคัญมากและเป็นสิ่งที่กำหนดโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้บริการต่อไปจะถือว่าคุณได้ยอมรับในการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวแล้ว ดังนั้นโปรดทบทวนดูอย่างสม่ำเสมอ คุณสามารถตรวจสอบว่านโยบายนี้มีการปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อใดได้โดยดูวันที่ “ปรับปรุงครั้งสุดท้าย” ซึ่งแสดงอยู่ทางด้านบนสุดของนโยบายนี้

 

 1. ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ แนวปฏิบัติของไซต์นี้ หรือการติดต่อสัมพันธ์ของคุณในไซต์ โปรดติดต่อเราโดยส่งอีเมลไปที่ [email protected] หรือส่งจดหมายถึงเราได้ที่ 6, 7, 8F 12, Seocho-daero 38-gil Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea คุณยังสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราได้เช่นกัน โดยส่งอีเมลไปที่ [email protected]

 

ตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดเอาไว้สูงสุด นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาอื่นๆ เพื่อความสะดวกของผู้เล่น ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาอื่นๆ ฉบับภาษาอังกฤษจะถูกนำมาใช้