Toàn bộ PUBG của mấy người đều thuộc về bọn ta

Mấy tên chiến binh sinh tồn như các người vẫn say sưa trong chiến thắng mà dám cả gan lôi bọn này vào cơ đấy. Xưa rồi.

Có câu nói gì ấy nhỉ? À đúng rồi. Winner Winner Chicken Dinner. Mấy tên chiến binh sinh tồn như các người vẫn say sưa trong chiến thắng mà dám cả gan lôi bọn này vào cơ đấy. Xưa rồi. Bọn này chịu đựng thế là đủ rồi và từ nay sẽ tự chịu trách nhiệm. Lần này là lúc anh em gà bọn ta ngoi lên đỉnh bảng.

Không tin ta sao? Không hề phóng đại. Cứ việc xem game quý báu của các người đi. Bọn này đến rồi, đang mổ vào hồ sơ mạng xã hội của các người đấy. Một khi kế hoạch của bọn này chín muồi và đánh bại từng người một trong số các người, ái chà… sẽ không còn món nào trong thực đơn nữa nhỉ.

Nhưng, nếu các người dám thách thức Đại tướng gà và binh đoàn gà của bọn này, hãy tìm phòng vũ khí trong menu quý giá của mình, nhưng xin cảnh báo là trận chiến này sẽ không dễ dàng kết thúc đâu. Cơ hội của các người sẽ kéo dài đến ngày 12/4, trước khi game hoàn toàn thuộc về ta, và nếu các người cho rằng mình có thể ngăn cản được ta thì mấy người đã lầm to rồi.

Vì ta là PlayerOmnom và ta đã làm chủ PUBG.

–PlayerOmnom

Discuss this article
Share this article