นโยบายความเป็นส่วนตัว

Steam

 1. 1. บทนำ 

  KRAFTON, Inc. ("เรา" "ของเรา" "บริษัท" หรือ "พวกเรา") จะเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับคุณ ("คุณ" "ผู้ใช้" หรือ "ผู้เล่น") เราให้บริการหลากหลายเกี่ยวกับเกม (กล่าวคือ เกม เว็บไซต์ งานกิจกรรม การสำรวจ หรือบริการลูกค้า) ("เกมและบริการ") นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ("นโยบาย") ครอบคลุมข้อมูลส่วนบุคคลที่มอบให้ เก็บรวบรวม หรือสร้างขึ้นเมื่อคุณเข้าถึง ใช้ หรือสมัครใช้งานเกมและบริการของเรา เว้นแต่จะใช้บังคับตามนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นแยกต่างหาก นโยบายนี้ใช้บังคับกับเกมและบริการของเราและยังอธิบายสิทธิและทางเลือกที่คุณมีเกี่ยวกับข้อมูลนี้ และวิธีที่คุณสามารถติดต่อสื่อสารกับเราได้ นโยบายนี้ไม่ใช้บังคับและไม่สามารถควบคุมกิจกรรมที่คุณคลิกหรือเข้าชมไซต์อื่นจากเกมและบริการของเรา   

  เราจะปรับปรุงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว เมื่อเราทำเช่นนั้น เราจะแก้ไขวันที่มีผลบังคับใช้ข้างต้น แม้ว่าเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงนโยบายนี้หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ในสาระสำคัญเป็นระยะๆ แต่การที่คุณยังคงใช้เกมและบริการของเราต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็หมายความว่าคุณยอมรับนโยบายตามที่ได้รับการแก้ไข เราขอให้คุณตรวจสอบนโยบายนี้เป็นระยะๆ เพื่อให้ทราบอยู่เสมอว่าเราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร ในบางครั้ง เราอาจขอให้คุณยืนยันว่าคุณยอมรับนโยบายนี้ เมื่อเราให้บริการเกมและบริการของเรา  

   

  2. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมีอะไรบ้าง 

  เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทต่อไปนี้ที่อาจระบุหรืออธิบายถึงคุณหรืออุปกรณ์ของคุณไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือข้อมูลที่อาจสามารถนำไปเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับคุณหรืออุปกรณ์ของคุณได้ตามสมควร ข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเรานั้นอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับพฤติการณ์ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลเหล่านี้รวมถึง: 

  ก. ตัวระบุ เช่น SteamID64(*), ชื่อเล่น, ชื่อ, ที่อยู่ IP, ที่อยู่อีเมล, ที่อยู่ไปรษณีย์, หมายเลขโทรศัพท์, วันเกิด, เพศ, ประเทศที่อยู่อาศัย, ภาษา, สัญชาติ และอื่นๆ  

  ข. ข้อมูลกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น พฤติกรรมการเรียกดูและข้อมูลอุปกรณ์ขณะใช้เกมและบริการของเรา (เช่น รุ่นอุปกรณ์, เวอร์ชันของ OS, ที่อยู่ MAC, ID อุปกรณ์, ประเภทเครือข่าย, การตั้งค่าโซนเวลา, สถานะแบตเตอรี่, ความละเอียดหน้าจอ ฯลฯ) และอื่นๆ  

  ค. ข้อมูลเกม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานระบบขัดข้องและรายละเอียดกิจกรรมระบบ (เช่น การตั้งค่าเกม วันที่/เวลาที่เล่น และอื่นๆ) 

  ง. ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น วันที่ซื้อ สินค้า และอื่นๆ 

  เมื่อคุณเข้าร่วมในคุณสมบัติทางโซเชียล (เช่น การแชทในเกม) ข้อมูลที่คุณเปิดเผยจะเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เราอาจจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว และผู้ใช้รายอื่นอาจอ่าน ทำสำเนา เก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลนั้นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ 

  (*) เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างจากโปรไฟล์/บัญชีของแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกของคุณ (บัญชีสำหรับ Valve Corporation) ตามที่ได้รับอนุญาตโดยข้อกำหนดของแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกและการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณบนแพลตฟอร์มดังกล่าว  

  เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อดำเนินงานและปรับปรุงเกมและบริการของเรา ข้อมูลบางอย่างนี้จะมีการเก็บรวบรวมผ่านการใช้คุกกี้และเครื่องมือ/เทคโนโลยีออนไลน์ที่เกี่ยวข้องของเรา โปรดดูหัวข้อ “คุกกี้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง” ของเราด้านล่างหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม  

   

  3. วิธีการที่เราใช้ข้อมูลของคุณ 

  เราจะใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ มากมาย โดยหลักแล้วเพื่อจัดหาเกมและบริการให้กับผู้เล่นอย่างคุณและเพื่อปรับปรุงคุณภาพของเกมและบริการของเรา ซึ่งรวมถึง: 

  1) เพื่อดำเนินงานและจัดหาเกมและบริการของเรา 

  2) เพื่อพัฒนาเกมใหม่ๆ ปรับปรุงคุณภาพของเกมและบริการของเรา และแก้ไขจุดบกพร่อง  

  3) เพื่อตรวจหาและดำเนินการกับการใช้เกมและบริการของเราโดยผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต 

  4) เพื่อจัดการกับข้อซักถามและคำขอจากคุณ (เช่น ขอเงินคืนสำหรับสินค้าในเกม และอื่นๆ) 

  5) เพื่อให้ข้อมูลโฆษณาและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับงานกิจกรรมและการสำรวจด้านการตลาดและการส่งเสริมการขาย  

  6) เพื่อติดตามรูปแบบการใช้งาน วิเคราะห์แนวโน้มของผู้ใช้ และคำนวณสถิติเกี่ยวกับเกมและบริการ  

  7) เพื่อจัดเตรียมสถิติผู้ใช้และจัดให้มีตัวชี้วัดในเกม (เช่น กระดานผู้นำ) 

  8) เพื่อดำเนินงานอีสปอร์ตและให้โอกาสในการเข้าร่วมการแข่งขัน 

  9) เพื่อป้องกัน ตรวจหา ระบุชี้ สืบสวน และจัดการกับการเรียกร้องสิทธิ ความรับผิด พฤติกรรมต้องห้าม การโกง การแฮกข้อมูล หรือการกระทำความผิดทางอาญาที่อาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นจริง และ 

  10) เพื่อปฏิบัติตามและบังคับใช้ข้อกำหนดทางกฎหมาย ข้อตกลง และนโยบาย 

  ในเวลาส่วนใหญ่ การที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะเป็นเรื่องที่จำเป็นในการตอบกลับคุณหรือดำเนินการตามคำขอของคุณ เรายังอาจประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ในบางครั้ง เราอาจขอความยินยอมจากคุณในการใช้ข้อมูลของคุณด้วยเหตุผลที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่ได้มีการให้ความยินยอมและจำเป็นต้องมีการให้ความยินยอม คุณอาจเพิกถอนความยินยอมของคุณเมื่อใดก็ได้โดยการติดต่อเราตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ 

   

  4. วิธีการที่เราแบ่งปันข้อมูลของคุณ 

  เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างกับบุคคลภายนอกเพื่อจัดหาเกมและบริการของเราให้กับคุณ รวมถึงผู้ให้บริการซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของเราเพื่อจัดหาเกม ไซต์ และบริการของเราให้กับคุณ เช่น การสนับสนุนลูกค้า และเพื่อจัดการกับชุมชนของเรา ตัวอย่างบางประการของบุคคลภายนอกดังกล่าวมีกำหนดอยู่ด้านล่าง แต่เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลของคุณกับบุคคลภายนอกเพื่อการโฆษณาตามพฤติกรรมข้ามบริบท  

  1) ผู้ให้บริการการจำกัดโปรแกรมของบุคคลภายนอกเพื่อบล็อกเครื่องมือการโกงและโปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาต 

  2) ผู้ให้บริการตรวจหาเพื่อป้องกันการโกง ผู้จำหน่ายการป้องกันการฉ้อโกง เพื่อจัดให้มีสภาพแวดล้อมการเล่นเกมที่ปลอดภัยและเป็นธรรม 

  3) ผู้ให้บริการประมวลผลบนระบบคลาวด์เพื่อให้บริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 

  4) ผู้ให้บริการชำระเงินเพื่อให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการชำระเงินสำหรับธุรกรรมหรือการให้บริการถอนเงินสำหรับผู้ขาย 

  5) แพลตฟอร์มการตลาดและผู้ให้บริการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้เล่นเพื่อปรับแต่งบริการและดำเนินกิจกรรมการตลาด 

  6) ผู้ให้บริการสำรวจทางออนไลน์เพื่อปรับปรุงบริการเกม 

  7) ผู้ให้บริการลูกค้าเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ใช้ 

  8) ผู้ให้บริการจัดส่งเพื่อส่งมอบสินค้าให้กับผู้เล่น และ 

  9) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการส่งสัญญาณเสียงแบบเรียลไทม์เพื่อให้บริการสนทนาด้วยเสียง 

  เรายังอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณในกรณีที่จำเป็นต้องมีการเปิดเผยดังกล่าวเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย หรือคำขอเข้าถึงข้อมูลโดยชอบด้วยกฎหมาย ดำเนินการตามการควบรวมหรือการเข้าซื้อกิจการ แบ่งปันกับบริษัทในเครือของเรา (https://krafton.com/en/studios/) เพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ หรือในกรณีที่คุณได้ให้ความยินยอมของคุณหรือตามคำสั่งของคุณเป็นอย่างอื่น  

   

  5. คุกกี้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 

  เราจะใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อจดจำเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสนใจ และจัดหาคุณลักษณะและบริการที่จำเป็นให้กับคุณและเพื่อวัตถุประสงค์เพิ่มเติม นอกจากนี้ บุคคลภายนอกที่ได้รับอนุมัติยังอาจตั้งค่าคุกกี้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเมื่อคุณใช้ไซต์หรือเกมและบริการของเราอีกด้วย  

  1) คุกกี้ 

  คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่ดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ (หากเบราว์เซอร์ของคุณเปิดใช้งานให้ยอมรับคุกกี้) เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวภายในเว็บไซต์และปรับแต่งประสบการณ์ของคุณภายในเว็บไซต์ เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่จะอนุญาตให้คุณลบคุกกี้ออกจากฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ บล็อกการยอมรับคุกกี้ หรือได้รับคำเตือนก่อนที่จะจัดเก็บคุกกี้ คุณควรดูคำแนะนำเกี่ยวกับเบราว์เซอร์ของคุณ หรือหน้าจอ “วิธีใช้” เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดการคุกกี้ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากคุณบล็อกคุกกี้ บางส่วนของเว็บไซต์ของเราอาจทำงานไม่ได้อย่างถูกต้อง 

  เราไม่ได้ควบคุมคุกกี้ในโฆษณาของบุคคลภายนอก และขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้โฆษณาและ/หรือบริการโฆษณา เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ของบุคคลเหล่านั้น โฆษณาที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของเราอาจถูกส่งให้คุณจากบริษัทโฆษณาที่เป็นบุคคลภายนอก บริษัทเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมของคุณในเว็บไซต์ของเรา เพื่อจัดให้มีโฆษณาให้กับคุณและไซต์อื่นๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่คุณอาจสนใจ 

  2) การวิเคราะห์เว็บไซต์ 

  เราใช้บริการวิเคราะห์บนเว็บไซต์ของเรา เพื่อช่วยให้เราสามารถบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ไซต์นี้ และปรับปรุงข้อเสนอของเราอย่างสม่ำเสมอ  

  เกมและบริการของเราใช้ Google® Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บที่นำเสนอโดย Google Inc. (“Google”) เราอาจใช้ฟังก์ชันโฆษณาต่อไปนี้ของ Google® Analytics และเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ Google ให้ไว้ และคุณอาจเพิกถอนความยินยอมของคุณได้โดยการปิดใช้งานฟังก์ชันดังกล่าวในการตั้งค่าโฆษณาของ Google ซึ่งฟังก์ชันโฆษณาที่ว่านั้น ได้แก่ การตลาดแบบติดตามโดยใช้ Google® Analytics, Google® Display Network Exposure Report, Google® Analytics Demographics and Interests Report และบริการแบบผสมผสานที่ทำให้สามารถมีการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านทาง Google® Analytics โดยการใช้คุกกี้โฆษณาและ ID ที่ไม่เปิดเผยชื่อ  

  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google เองนั้นจะสามารถดูได้ที่ https://www.google.com/policies/privacy 

  หากคุณต้องการเลือกที่จะไม่ให้ Google Analytics นำข้อมูลของคุณไปใช้ คุณก็สามารถดาวน์โหลด Google Analytics Opt-out Browser Add-on ซึ่งมีอยู่ที่ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

   

  3) Sizmek 

  Sizmek จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่เปิดเผยชื่อจากผู้เล่นซึ่งเข้าชมไซต์ที่มีการใช้ ซึ่งทำให้ Sizmek สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ได้โดยไม่มีการเปิดเผยชื่ออย่างสิ้นเชิงและทำให้เราสามารถนำเสนอโฆษณาตามความสนใจได้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Sizmek เองและวิธีการเลือกที่จะไม่ให้มีการใช้ข้อมูลจะสามารถดูได้ที่ https://www.sizmek.com/privacy-policy/ 

   

  4) เทคโนโลยีป้องกันการโกงและการป้องกันการทุจริต 

  เรามุ่งมั่นพยายามที่จะจัดให้มีสภาพแวดล้อมการเล่นเกมที่ปลอดภัยและเป็นธรรมสำหรับผู้เล่นทุกคน เมื่อคุณเล่นเกม เราหรือบุคคลภายนอกอาจใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน หรือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหรืออุปกรณ์ของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการฉ้อฉล การรักษาความปลอดภัย และการยืนยันตัวตน  

   

  6. การถ่ายโอนข้อมูลข้ามประเทศ 

  เราดำเนินงานอยู่รอบโลกและในการให้บริการเกมและบริการของเรา เราอาจถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังประเทศและภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งอยู่นอกประเทศที่เป็นที่ตั้งของคุณ หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีการถ่ายโอน จัดเก็บ หรือประมวลผลโดยเรา เราจะดำเนินการตามสมควรเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงการเข้าทำข้อสัญญามาตรฐานและเป็นความลับกับผู้จัดจำหน่ายตามความเหมาะสม ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลของคุณระหว่างประเทศจะมีให้บริการขึ้นอยู่กับภูมิภาคของคุณ โปรดดูหัวข้อ "ข้อกำหนดเพิ่มเติม" ด้านล่างหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม 

   

  7. การเก็บรักษาและการลบข้อมูลส่วนบุคคล 

  โดยหลักการแล้ว เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ชักช้าหลังจากที่บรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บไว้ในรูปแบบที่จับต้องได้จะถูกทำลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยหรือเผาทิ้ง และข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะถูกลบออกโดยใช้มาตรการทางเทคนิคในลักษณะที่ไม่สามารถผลิตซ้ำข้อมูลนั้นได้ อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แม้หลังจากที่คุณได้ปิดบัญชีของคุณกับเราหรือเราได้ยุติการให้บริการแก่คุณแล้ว หากมีเหตุผลที่เราจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา ตอบสนองข้อกำหนดตามกฎระเบียบ ระงับข้อพิพาท ป้องกันการฉ้อฉล การโกง หรือการใช้ในทางมิชอบ หรือบังคับใช้นโยบายนี้หรือข้อตกลงอื่นใดที่เราอาจมีกับผู้เล่น 

   

  8. นโยบายของเราเกี่ยวกับเด็ก 

  เราจะไม่จงใจเก็บรวบรวม ใช้ หรือแบ่งปันข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับเด็ก อายุต่ำกว่า 18 ปี โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองที่สามารถตรวจสอบยืนยันได้หรือตามที่กฎหมายให้อนุญาต หากคุณเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองและคุณเชื่อว่าบุตรของคุณได้ให้ข้อมูลแก่เรา คุณสามารถติดต่อเราและขอให้ลบข้อมูลของบุตรของคุณออกจากระบบของเราได้  

   

  9. ลิงก์และบริการของบุคคลภายนอก 

  หากคุณคลิกบนลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโฆษณา คุณจะออกจากเว็บไซต์ของเราไปยังเว็บไซต์ที่คุณเลือก เนื่องจากเราไม่สามารถควบคุมกิจกรรมของบุคคลภายนอกได้ เราจึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าบุคคลภายนอกเหล่านั้นจะยึดมั่นในแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยเดียวกันกับเรา เราขอให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการอื่นใดที่คุณร้องขอบริการ หากคุณเข้าชมเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่เชื่อมกับเกมและบริการของเรา คุณควรดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ดังกล่าวก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ 

   

  10. การรักษาความปลอดภัยข้อมูลของคุณ 

  เราได้กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม รวมถึงการเข้ารหัสและการยกเลิกการระบุตัวตน เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกจากนี้ เรายังจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้สำหรับพนักงาน ตัวแทน บุคคล หรือบริษัท ซึ่งมีความจำเป็นทางธุรกิจที่จะต้องรู้หรือเข้าถึงข้อมูลนั้น พวกเขาจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะตามคำสั่งของเราเท่านั้น และพวกเขาจะมีหน้าที่ในการรักษาความลับตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตจะไม่มีความปลอดภัยอย่างแท้จริง และจึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลใดๆ ที่เราเก็บรวบรวมและใช้นั้นจะมีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ กิจกรรมการคุ้มครองข้อมูลของเราจะได้รับการตรวจสอบเป็นรายปีโดยหน่วยงานภายนอกตาม ISMS-P (Personal Information & Information Security Management System - ระบบการบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและข้อมูลส่วนบุคคล) มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศของเกาหลี 

   

  11. สิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวของคุณ 

  คุณมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านหรือร้องขอให้จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และร้องขอการเข้าถึง การแก้ไข การลบ และการเคลื่อนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเอง ภายใต้ข้อจำกัดในกฎหมายที่ใช้บังคับ หากต้องการจัดทำคำขอเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณ หรือหากคุณมีคำถามอื่นใด โปรดติดต่อเราได้โดยส่งอีเมลไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในหัวข้อ “13. ติดต่อเรา” เราตอบคำขอทั้งหมดที่เราได้รับจากบุคคลที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์ในการคุ้มครองข้อมูลของตน โดยเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับ 

   

  12. การแก้ไขเพิ่มเติม 

  เราอาจแก้ไขเพิ่มเติมส่วนหนึ่งส่วนใดของนโยบายนี้เมื่อใดก็ได้ตามดุลพินิจของเราโดยการประกาศหรือแสดงนโยบายที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมไว้ในเกมและบริการของเรา หากเราเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ เราจะประกาศให้เห็นอย่างชัดเจนบนเว็บไซต์หรือในเกมและบริการของเราหรือประกาศให้คุณทราบตามความเหมาะสมด้วยวิธีอื่นๆ ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญนั้นจะมีผลบังคับใช้ การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ทั้งหมดจะมีผลบังคับใช้เมื่อประกาศ  

   

  13. ติดต่อเรา 

  หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้หรือการจัดการกับเกมและบริการของเรา โปรดติดต่อเราโดยการส่งอีเมลไปที่ privacy@krafton.com 

  นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาอื่นๆ เพื่อความสะดวกของคุณ ในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนใดๆ ระหว่างฉบับภาษาอังกฤษกับฉบับอื่นๆ ฉบับภาษาอังกฤษจะมีผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม นโยบายความเป็นส่วนตัวของเกาหลีจะมีผลใช้บังคับสำหรับผู้ใช้ที่อาศัยอยู่ในเกาหลี