ใช้รหัสแลกรับ

แลกรับเสบียงพิเศษเพื่อนำไปใช้ในสนามรบ

สำหรับ Kakao Games คุณจะเชื่อม KRAFTON ID ได้จากในเกมเท่านั้น